Tjänster

Skog & Fritid

i Bollnäs AB

Vi erbjuder följande tjänster...

Skogsbruksplaner


Vi producerar sedan många år skogsbruksplaner/skogsskötselplaner i olika former. Anpassade till FSC och PEFC eller helt traditionell enligt era önskemål. Levereras digitalt eller i pärm och plastad fältdel enligt överenskommelse.


Avverkningsplaneringar


Vi utför avverkningsplanering enligt kundens policy och önskemål i både slutavverkningar och gallringar. Även röjningsplanering kan utföras.

Digitaliseringar och Ajourhållningar


Uppdragsdigitalisering av skogsbruksplaner utföres. Ajourhållning av planer efter utförda åtgärder med årlig tillväxtberäkning och åtgärdshistorik utföres.


Rotpoststämpling


Vi utför rotpoststämplingar om du önskar få fram volym i förväg. Därmed kan du få ett fastställt pris på posten och få betalt direkt i samband med kontraktstecknande. Vi kan även förbereda anbudshandlingar och göra avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.


Värderingar av skog


Med hjälp av skogliga data från skogsbruksplanen kan du genomföra värdering av skogen. Värdet bedöms utifrån givna förutsättningar för respektive fastighet. Ingen kan oavsett vem som gör värderingen sätta ett absolut värde på ett objekt, utan det är alltid marknadsläget som avgör. Vi kan vara behjälplig och hänvisa dig.

Vägadministration


Vi administrerar samfällighetsföreningar och gemen- samhetsanläggningar med allt från fakturering av utdebiteringar och bokföring till utskick av kallelser till årsstämma. Även momsfördelning utföres. Även viss hjälp med vägprojektering kan utföras.

  • Ekonomi och bokföring
  • Kontrolltaxeringar
  • Skogsförvaltning
  • Uppmärkning av befintlig rågång
  • Utskrifter av planer, kartor mm
  • Naturvärdesinventering
  • Kulturvärdesinventering
  • Återväxtinventering
  • Skadeinventering
  • Skoglig rådgivning