Personal

Skog & Fritid

i Bollnäs AB

Personal

Elisabeth Norsell Karlsson

Specialiserad på skoglig rådgivning, digitalisering och ajourhållning.

070-529 04 88

elisabeth.norsell.karlsson@skogfrit.se

Peter Lenneby

Specialicerad på skoglig rådgivning, skogsbruksplaner och vägfrågor

070-241 43 03

Åke Nilsson

Specialiserad på skoglig rådgivning, skogsbruksplaner och skogliga inventeringar.

070-252 06 24

Björn Karlsson

Specialicerad på skoglig rådgivning, skogsbruksplaner, naturvärdes-inventeringar, ajourhållningar och skogshistoria.

070-3952441

bjorn.karlsson@skogfrit.se

Rolf Karlsson

Specialiserad på skoglig rådgivning, skogsbruksplaner, värderingar, bokföring och vägfrågor.

070-3424765

rolf.karlsson@skogfrit.se