Om oss

Skog & Fritid

i Bollnäs AB

Skog & Fritid i Bollnäs AB kort beskrivning

Skog & Fritid började som enskild firma 1989 för att några år senare bli ett handelsbolag. 2001 ombildades företaget till aktiebolag.


Huvuddsakliga arbetsuppgifter har varit olika slags servicejobb skogsnäringen. Från början var huvuduppgiften bildtolkning för SCA och dåvarande MODO. Från 1996 har andelen med produktion av skogsbruksplaner ökat. Bildtolkningen fanns med parallellt ända fram till 2007 då vi bildtolkade för Norra Skogsägarnas räkning.


Genom åren har många olika typer av jobb funnits som vi hanterat i företaget. Värderingar av skogsfastigheter, kontrolltaxeringar, ajourhållning av skogsbruksplaner, digitalisering av kartor, vägadministraion av enskilda vägar, bokföring, skogsvård mm.


Idag är huvuduppgifterna skogsbruksplaner/skogsskötselplaner för olika kunder med deras egna specifika instruktioner till datainsamlingen. Vi gör planer åt många olika aktörer inom skogsbruket samt även åt enskilda skogsägarer.


Ajourhållning av skogsbruksplaner är en annan stor uppgift som har ökat i omfattning på senare år.


Administration av enskilda vägar med allt från bokföring till att göra utdebiteringar, momsfördelningar och kallelser till årsstämmor mm har ökat i takt med att vägsystem slås ihop till större enheter och det har blivit svårare att hitta funktionärer till styrelser i vägarna.


Inventeringar av olika slag förekommer.


,