Start

Skog & Fritid

i Bollnäs AB

Vårvintern 2018

 

Vi håller nu på och förbereder årets kommande fältjobb. Det innebär att förtolka beståndsindelningen, kontrollera regisrerade fornminnen, kulturlämningar samt naturvård. Vi utför även en del andra innejobb som ajourhållning av planer och diverse utskrifter.

 

Den här vintern har är ovanligt snörik och försvårar påbörjadet av fältarbetet.

 

Ovan syns en bild på vägen mellan Tännäs och Sörvattnet i Härjedalen.

 

Under hösten har vi märkt en ökning av stämplingsuppdrag. Vi har gjort ett antal rotpoststämplingar av olika storlek. Allt ifrån enbart stämplingslängd till komplett med anbudshandlingar.

 

Välkommen med förfrågningar om ni önskar hjälp inför 2018.

Släktforskning

Är du intresserad av ditt urprung eller din gård eller by kan vi kan hjälpa till med att söka i arkiven. Det kan vara till exempel i kyrkböcker, de äldre fastighetsböckerna eller Lantmäteriets historiska kartor. Kartan ovan kommer från Lantmäteriets historiska kartor och utgör en del av storskifteskartan för Röste i Bollnäs.

Skogsbruksplaner

 

Din skogsbruksplan kan du få utskriven i pärm samt plastlaminerad för fältbruk.

 

Planen kan även på olika sätt fås som app i din smartphone via ditt virkesköpande företag. Där kan du även koppla ihop den med telefonens gps så du ser var du är.

  • Avverkningsplanering
  • Skogsbruksplanläggning
  • Ajourhållning och digitalisering
  • Värderingar
  • Skoglig rådgivning
  • Vägadministration
  • Rotpoststämplingar
  • Inventeringar
  • Släktforskning

Tänkvärt

Om du letar efter något, ta först reda på vad det är du letar efter.

 

Nalle Puh

Vi är fristående

Vårt företag har ingen bindning till annat företag eller organisation. Vi är oberoende och arbetar neutralt för våra kunders bästa.