Start

Skog & Fritid

i Bollnäs AB

Hösten 2018

 

Vi ligger väl till tidsmässigt efter vår planering av fältarbetet. Om det blir en normal höst bör vi hinna med det som vi har planerat. Planerna färdigställs löpande.

 

Naturen har återhämtat sig lite efter sommarens hetta. Det finns åter lite vatten i bäckarna. Löven börjar också få gula nyanser.

 

Bilden ovan visar fjällterräng norr om Ramundberget.

 

Välkommen med förfrågningar om ni önskar hjälp inför 2019.

Släktforskning

Är du intresserad av ditt urprung eller din gård eller by kan vi kan hjälpa till med att söka i arkiven. Det kan vara till exempel i kyrkböcker, de äldre fastighetsböckerna eller Lantmäteriets historiska kartor. Kartan ovan kommer från Lantmäteriets historiska kartor och utgör en del av storskifteskartan för Röste i Bollnäs.

GDPR

 

Ny lag för behandling av personuppgifter. Skog & Fritid har under maj analyserat hur denna lag berör vår verksamhet. Syftet är att skydda våra kunders personliga integritet. Personuppgifterna vi behandlar behöver vi för att fullgöra våra uppdrag och är till exempel namn, adresser, telefonnummer och e-postadresser. Aldrig personnummer. Mer information finns nedan.

  • Avverkningsplanering
  • Skogsbruksplanläggning
  • Ajourhållning och digitalisering
  • Värderingar
  • Skoglig rådgivning
  • Vägadministration
  • Rotpoststämplingar
  • Inventeringar
  • Släktforskning

Tänkvärt

Nog finns det mål och mening med vår färd, men det är vägen som är mödan värd.

 

Karin Boye

Vi är fristående

Vårt företag har ingen bindning till annat företag eller organisation. Vi är oberoende och arbetar neutralt för våra kunders bästa.

GDPR

 

Skog & Fritid i Bollnäs AB värnar om din integritet och datasäkerhet i linje med GDPR, lagen för behandling av personuppgifter. Grundstommen är att de personuppgifter som vi behandlar behöver vi för att kunna fullgöra våra arbetsförpliktelser gentemot dig som är kund eller leverantör. Exempel på arbeten där vi använder personuppgifter är ägarens namn och adress i skogsbruksplanen, uppgifter som behövs för att kunna lämna offert. Vi kan också behöva personuppgifter för att kunna svara på dina frågor via telefon eller mail.

 

Områden där vi behandlar personuppgifter:

• För -och efternamn, Adress, Namn, Telefonnummer (ibland), ingående fastigheter skrivs in i de skogsbruksplaner som vi utför. Dokumenten till planerna makuleras vintern efter planens utförande. Vissa dokument kan komma att sparas om de bedöms kunna vara till nytta om tilläggsarbeten beställs.

• De planer som vi har utfört eller arbetat med sparar vi i pcSKOG-format. Anledningen till att vi sparar planerna är att det genom åren visat sig att vi behöver de gamla planerna för att kunna fullgöra arbetet bättre, när nya planer behöver upprättas eller när tilläggsarbeten beställts. Det är skogsägaren som äger planfilen. Vi lämnar bara ut den till skogsägaren själv eller det biträde som skogsägaren hänvisar till.

• Vi har ägarregister till vägföreningar. Där registreras delägare, fastigheter, namn, adress. Det är till för att föreningens delägare rättvist ska kunna dela på de kostnader som uppstår när vägen sköts. Detta ägarregister äger vägföreningen. Detta är inte offentligt för annan än föreningens styrelse och delägare.

• Vi har en telefonnummerlista till frekventa kunder och leverantörer. Denna behöver vi för att kunna utföra de arbetsuppgifter som kunderna ställer oss inför.

• I vår mailbox finns kontaktuppgifter till frekventa kunder och leverantörer. Även detta behöver vi ha för att kunna fullgöra de arbeten som kunderna beställer.

• På vår hemsida finns kontaktuppgifter till oss på företaget, vår adress och telefonnummmer till de fem delägarna i företaget.

 

De allra flesta av personuppgifterna kommer från kunderna och leverantörerna själva. Uppgiftena skickas aldrig vidare till tredje part. Vi arbetar inte alls med personnummer eller för register över etik, politik, kön, härkomst eller liknande.

Om dina uppgifter är felaktiga så rättar vi naturligtvis.

Du har också rätt att få uppgifterna raderade. Men då kan vi förmodligen inte fullgöra arbetet som du vill ha utfört på ett fullgott sätt.

 

Dataskyddsombudskvinna

Elisabeh Norsell Karlsson

070 5290488