Tjänster

Skog & Fritid

i Bollnäs AB

Vi erbjuder följande tjänster...

Skogsbruksplaner

 

Vi producerar sedan många år skogsbruksplaner/skogsskötselplaner i olika former. Anpassade till FSC och PEFC eller helt traditionell enligt era önskemål. Levereras digitalt eller i pärm och plastad fältdel enligt överenskommelse.

 

Avverkningsplaneringar

 

Vi utför avverkningsplanering enligt kundens policy och önskemål i både slutavverkningar och gallringar. Även röjningsplanering kan utföras.

Digitaliseringar och Ajourhållningar

 

Uppdragsdigitalisering av skogsbruksplaner utföres. Ajourhållning av planer efter utförda åtgärder med årlig tillväxtberäkning och åtgärdshistorik utföres.

 

Rotpoststämpling

 

Vi utför rotpoststämplingar om du önskar få fram volym i förväg. Därmed kan du få ett fastställt pris på posten och få betalt direkt i samband med kontraktstecknande. Vi kan även förbereda anbudshandlingar och göra avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.

 

Värderingar av skog

 

Med hjälp av skogliga data från skogsbruksplanen kan vi genomföra värdering av skogen. Värdet bedöms utifrån givna förutsättningar för respektive fastighet. Ingen kan oavsett vem som gör värderingen sätta ett absolut värde på ett objekt, utan det är alltid marknadsläget som avgör.

Vägadministration

 

Vi administrerar samfällighetsföreningar och gemen- samhetsanläggningar med allt från fakturering av utdebiteringar och bokföring till utskick av kallelser till årsstämma. Även momsfördelning utföres. Även viss hjälp med vägprojektering kan utföras.

Släktforskning

 

Är du intresserad av ditt urprung eller din gård eller by kan vi kan hjälpa till med att söka i arkiven. Det kan vara till exempel i kyrkböcker, de äldre fastighetsböckerna eller Lantmäteriets historiska kartor.

 

Vi erbjuder hjälp att söka fram uppgifter ur arkiven. Hör av er så kan vi diskutera ett upplägg.

 

  • Naturvärdesinventering (strukturer)
  • Kulturvärdesinventering
  • Återväxtinventering
  • Skadeinventering
  • Skoglig rådgivning
  • Ekonomi och bokföring
  • Kontrolltaxeringar
  • Skogsförvaltning
  • Uppmärkning av befintlig rågång
  • Utskrifter av planer, kartor mm