Tjänster

Skog & Fritid

i Bollnäs AB

Vi erbjuder följande tjänster...

Skogsbruksplaner

 

Vi producerar sedan många år skogsbruksplaner i olika former. Anpassade till FSC och PEFC eller helt traditionell enligt era önskemål. Levereras digitalt eller i pärm och plastad fältdel enligt överenskommelse.

 

Avverkningsplaneringar

 

Vi utför avverkningsplanering enligt kundens policy och önskemål i både slutavverkningar och gallringar. Även röjningsplanering kan utföras.

Digitaliseringar och Ajourhållningar

 

Uppdragsdigitalisering av skogsbruksplaner utföres. Ajourhållning av planer efter utförda åtgärder med årlig tillväxtberäkning och åtgärdshistorik utföres.

 

Skoglig rådgivning

 

Alla uppdrag vi utför är mer eller mindre skoglig rådgivning i någon form. Vi står alltid till tjänst och du är välkommen med dina frågor och vi kan avtala en passande tid för konsultation.

Värderingar av skog

 

Med hjälp av skogliga data från skogsbruksplanen kan vi genomföra värdering av skogen. Värdet bedöms utifån givna förutsättningar för respektive fastighet. Ingen kan oavsett vem som gör värderingen sätta ett absolut värde på ett objekt, utan det är alltid marknadsläget som avgör.

Vägadministration

 

Vi administrerar samfällighetsföreningar och gemen- samhetsanläggningar med allt från fakturering av utdebiteringar och bokföring till utskick av kallelser till årsstämma. Även momsfördelning utföres. Även viss hjälp med vägprojektering kan utföras.

  • Naturvärdesinventering (strukturer)
  • Kulturvärdesinventering
  • Återväxtinventering
  • Skadeinventering
  • Ekonomi och Bokföring
  • Stämplingar
  • Kontrolltaxeringar
  • Skogsförvaltning
  • Uppmärkning av befintlig rågång