Start

Skog & Fritid

i Bollnäs AB

Behöver ni beslutsunderlag för att driva ett lönsamt och hållbart skogsbruk?

Sommaren 2020


"Ingenting är längre som förut" Trots Covid-19 har vi kunnat arbeta nästan som vanligt. Vi har följt Folkhälsomyndighetens förhållningsregler och varit i skogen och på vårt kontor. I skogen är det lätt att hålla social distansering.


Därför har arbetet flytit på mycket bra. Även kontakter med kunder och markägare har fungerat mycket bra, med dator och telefon.


Nedan visas en bild från inventering på en ö i Voxnan där vi behövde kanot för att ta oss till.TELEFON

Vi har nu tagit bort den fasta telefonen. Vi hänvisar till våra mobiltelefoner. I första hand använd 070-529 04 88. På detta telefonnummer svarar Elisabeth som vanligtvis finns inne på kontoret. Övriga telefonnummer se under kontakter.

  • Avverkningsplanering
  • Skogsbruksplanläggning
  • Ajourhållning och digitalisering
  • Vägadministration
  • Rotpoststämplingar

Läs mer om våra tjänster här!

Vi är fristående

Vårt företag har ingen bindning till annat företag eller organisation. Vi är oberoende och arbetar neutralt för våra kunders bästa.


Läs mer om oss här!

GDPR


Skog & Fritid i Bollnäs AB värnar om din integritet och datasäkerhet i linje med GDPR, lagen för behandling av personuppgifter. Grundstommen är att de personuppgifter som vi behandlar behöver vi för att kunna fullgöra våra arbetsförpliktelser gentemot dig som är kund eller leverantör. Exempel på arbeten där vi använder personuppgifter är ägarens namn och adress i skogsbruksplanen, uppgifter som behövs för att kunna lämna offert. Vi kan också behöva personuppgifter för att kunna svara på dina frågor via telefon eller mail.


Områden där vi behandlar personuppgifter:

• För -och efternamn, Adress, Namn, Telefonnummer (ibland), ingående fastigheter skrivs in i de skogsbruksplaner som vi utför. Dokumenten till planerna makuleras vintern efter planens utförande. Vissa dokument kan komma att sparas om de bedöms kunna vara till nytta om tilläggsarbeten beställs.

• De planer som vi har utfört eller arbetat med sparar vi i pcSKOG-format. Anledningen till att vi sparar planerna är att det genom åren visat sig att vi behöver de gamla planerna för att kunna fullgöra arbetet bättre, när nya planer behöver upprättas eller när tilläggsarbeten beställts. Det är skogsägaren som äger planfilen. Vi lämnar bara ut den till skogsägaren själv eller det biträde som skogsägaren hänvisar till.

• Vi har ägarregister till vägföreningar. Där registreras delägare, fastigheter, namn, adress. Det är till för att föreningens delägare rättvist ska kunna dela på de kostnader som uppstår när vägen sköts. Detta ägarregister äger vägföreningen.   Detta är inte offentligt för annan än föreningens styrelse och delägare.

• Vi har en telefonnummerlista till frekventa kunder och leverantörer. Denna behöver vi för att kunna utföra de arbetsuppgifter som kunderna ställer oss inför.

• I vår mailbox finns kontaktuppgifter till frekventa kunder och leverantörer. Även detta behöver vi ha för att kunna fullgöra de arbeten som kunderna beställer.

• På vår hemsida finns kontaktuppgifter till oss på företaget, vår adress och telefonnummmer till de fem delägarna i företaget.


De allra flesta av personuppgifterna kommer från kunderna och leverantörerna själva. Uppgiftena skickas aldrig vidare till tredje part. Vi arbetar inte alls med personnummer eller för register över etik, politik, kön, härkomst eller liknande.

Om dina uppgifter är felaktiga så rättar vi naturligtvis.

Du har också rätt att få uppgifterna raderade. Men då kan vi förmodligen inte fullgöra arbetet som du vill ha utfört på ett fullgott sätt.


Dataskyddsombudskvinna

Elisabeh Norsell Karlsson

070 5290488