Start

Våren 2023


Just nu förbereder vi beställda planer inför fältkontrollen, så att det blir komma ut när snöläget och vägarna tillåter. Efter vinterns kyla kan det bli en relativt kraftig tjällossning. Förberedelsen innebär indelning enligt  flygbilder, fuktighetskartor samt avstämmning mot laserdata. Natur- och kulturvårdsskikt kontrolleras också. Så smått har vi varit ute på snöskor redan. Nu ser vi fram mot en vår och försommar utan snö.


Bilden ovan är från Myckelgensjö i Ångermanland.


Om oss

Skog & Fritid startade 1989. Huvudsakliga arbetsuppgifter har varit olika slags servicejobb inom skogsnäringen. Från början utgjorde bildtolkning huvudsysslan, men från 1996 har andelen skogsbruksplaner ökat. Genom åren har många typer av jobb funnits med värdering, kontrolltaxering, ajourhållning, vägadministration mm.


Vårt företag har ingen bindning till annat företag eller organisation. Vi är oberoende och arbetar neutralt för våra kunders bästa. Vi är certifierade via EC-Skog enligt PEFC.


GDPR


Skog & Fritid i Bollnäs AB värnar om din integritet och datasäkerhet i linje med GDPR, lagen för behandling av personuppgifter. Grundstommen är att de personuppgifter som vi behandlar behöver vi för att kunna fullgöra våra arbetsförpliktelser gentemot dig som är kund eller leverantör. Exempel på arbeten där vi använder personuppgifter är ägarens namn och adress i skogsbruksplanen, uppgifter som behövs för att kunna lämna offert. Vi kan också behöva personuppgifter för att kunna svara på dina frågor via telefon eller mail.


Områden där vi behandlar personuppgifter:

• För -och efternamn, Adress, Namn, Telefonnummer (ibland), ingående fastigheter skrivs in i de skogsbruksplaner som vi utför. Dokumenten till planerna makuleras vintern efter planens utförande. Vissa dokument kan komma att sparas om de bedöms kunna vara till nytta om tilläggsarbeten beställs.

• De planer som vi har utfört eller arbetat med sparar vi i pcSKOG-format. Anledningen till att vi sparar planerna är att det genom åren visat sig att vi behöver de gamla planerna för att kunna fullgöra arbetet bättre, när nya planer behöver upprättas eller när tilläggsarbeten beställts. Det är skogsägaren som äger planfilen. Vi lämnar bara ut den till skogsägaren själv eller det biträde som skogsägaren hänvisar till.

• Vi har ägarregister till vägföreningar. Där registreras delägare, fastigheter, namn, adress. Det är till för att föreningens delägare rättvist ska kunna dela på de kostnader som uppstår när vägen sköts. Detta ägarregister äger vägföreningen.   Detta är inte offentligt för annan än föreningens styrelse och delägare.

• Vi har en telefonnummerlista till frekventa kunder och leverantörer. Denna behöver vi för att kunna utföra de arbetsuppgifter som kunderna ställer oss inför.

• I vår mailbox finns kontaktuppgifter till frekventa kunder och leverantörer. Även detta behöver vi ha för att kunna fullgöra de arbeten som kunderna beställer.

• På vår hemsida finns kontaktuppgifter till oss på företaget, vår adress och telefonnummmer till de fem delägarna i företaget.


De allra flesta av personuppgifterna kommer från kunderna och leverantörerna själva. Uppgiftena skickas aldrig vidare till tredje part. Vi arbetar inte alls med personnummer eller för register över etik, politik, kön, härkomst eller liknande.

Om dina uppgifter är felaktiga så rättar vi naturligtvis.

Du har också rätt att få uppgifterna raderade. Men då kan vi förmodligen inte fullgöra arbetet som du vill ha utfört på ett fullgott sätt.


Dataskyddsombudskvinna

Elisabeh Norsell Karlsson

070 5290488