Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster...

Skogsbruksplaner


Vi producerar sedan många år skogsbruksplaner. Anpassade till FSC och PEFC eller enligt era önskemål. Trakthyggesbruk eller kontinuitetsskogsbruk. Levereras digitalt eller i pärm och plastad fältdel enligt överenskommelse.


Avverkningsplaneringar


Vi utför planering av avverkningar enligt kundens önskemål i både föryngringsavverkningar och gallringar. Även röjningsplanering kan utföras.

Ajourhållningar och utskrifter


Vi utför ajourhållning av planer efter utförda åtgärder med årlig tillväxtberäkning och åtgärdshistorik. Pappersutskrifter till planpärmar samt digitalisering av planer.


Rotpoststämpling


Vi utför rotpoststämplingar om du önskar få fram volym i förväg. Därmed kan du få ett fastställt pris på posten och få betalt direkt i samband med kontraktstecknande. Vi kan även förbereda anbudshandlingar och göra avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen.


Vägadministration


Vi administrerar samfällighetsföreningar och gemen- samhetsanläggningar med allt från fakturering av utdebiteringar och bokföring till utskick av kallelser till årsstämma. Även momsfördelning utföres. Även viss hjälp med vägprojektering kan utföras.

  • Naturvärdesinventering
  • Kulturvärdesinventering
  • Återväxtinventering
  • Skadeinventering
  • Skoglig rådgivning
  • Ekonomi och bokföring
  • Kontrolltaxeringar