Kontakt

Kontakt

Det går bra att kontakta oss på telefon eller e-post.


Det går även att besöka vårt kontor i Röste. Ring då gärna och kolla om vi är inne eller i fält.


Postadress:

Skog & Fritid i Bollnäs AB

Röste 1244 Nybons

821 94 Bollnäs

Telefon: 070-529 04 88

Elisabeth Norsell Karlsson

seniorkonsult

Specialiserad på skoglig rådgivning, digitalisering, ajourhållning och utskrifter.

070-529 04 88

elisabeth.norsell.karlsson@skogfrit.se

Björn Karlsson

Specialiserad på skoglig rådgivning, skogsbruksplaner, naturvärdesinventeringar, ajourhållningar och skogshistoria.

070-395 24 41

bjorn.karlsson@skogfrit.se

Rolf Karlsson seniorkonsult

Specialiserad på skoglig rådgivning, skogsbruksplaner, bokföring och vägadministration.

070-342 47 65

rolf.karlsson@skogfrit.se